quinta-feira

crear video

En educ@conTIC atopei esta proposta: ANIMOTO para crear videos a partires das túas propias fotos e música:

Premer na foto


como facer unha web quest